Tryzna web
 
 
 
 
 
 
Tryzna 6 Mezitryzna
bowling
Tryzna 7 Tryzna 8 Tryzna 9
Tryzna 10 Tryzna 11 Tryzna 12 Tryzna 13 Tryzna 17 (?)
     
Tryzna 18 (Retro) Tryzna - u